Over Koninklijke Militaire School & Manufactuur De Wit

Activiteiten

Davidsfonds Activiteiten
Ben je geïnteresseerd in taal, geschiedenis, kunst of erfgoed? Zoek op deze pagina naar een activiteit die jij interessant vindt. Wij kijken er alvast naar uit om je binnenkort te ontmoeten op één van onze activiteiten!

Activiteiten in de kijker

22 mrt

Koninklijke Militaire School & Manufactuur De Wit

Wij krijgen de kans om de Koninklijke Militaire School te Brussel en het Museum ervan te bezoeken onder de deskundige leiding van historicus Marc Beyaert, curator van het Museum.

Na het middagmaal in de KMS rijden wij naar Mechelen voor een bezoek aan de Koninklijke Manufactuur De Wit, een uniek centrum van conservatie en restauratie van wandtapijten.

vrijdag 22 maart 2024 van 08:15 uur tot 19:15 uur

Koninklijke Militaire School - Brussel.
Toen in augustus 1831 het schamele Belgische legertje werd verslagen door de Nederlandse troepen en ons land in extremis moest gered worden door Franse hulptroepen, eiste onze koning Leopold I een onderzoek naar de oorzaken van deze nederlaag. De voornaamste reden bleek overduidelijk het schrijnende gebrek aan goede officieren. Daarop vroeg de koning dat ook in ons jonge landje een Militaire School zou worden opgericht. Deze kwam er pas in 1834 in de Naamse straat in centrum Brussel. Veertig jaar later zou Leopold II deze school laten verhuizen naar de rand van het Ter Kamerenbos en in 1909 werd de School overgebracht naar de huidige site bij het Jubelpark. Ondanks hevige druk van de EU bleef de School in 1994 ter plaatse en werd in situ gerenoveerd.

Eminente professoren gaven er les en aan de hand van de cursussen en het bewaard didactisch materiaal kan de vooruitgang van de wetenschappen op de voet gevolgd worden. Het kader en de leerlingen speelden een belangrijke rol in de vele gewapende conflicten en gebeurtenissen van de 19de en de 20ste eeuw. Zo namen bijna 300 leerlingen deel aan het Congolese avontuur van Leopold II; anderen maakten deel uit van de reguliere troepen, maar ook van de verzetsbewegingen in de beide wereldoorlogen. En met de ruimtereizen van leerling Frank De Winne bewijst de School haar hoge standaard in de 21ste eeuw.
Ons vorstenhuis toonde steeds opnieuw zijn grote belangstelling voor de School en vele koninklijke prinsen kregen er hun opleiding.
Doorheen de geschiedenis ontwikkelden zich allerlei tradities in de School, die ook door de nieuwe generaties in ere worden gehouden. (Marc Beyaert)

Marc Beyaert (°Gent 31/05/1946).
Studeerde aan het Sint-Barbaracollege in Gent. Daarna studeerde hij Geschiedenis aan de UGent. Van 1968 tot 1972 deed hij burgerdienst in Congo als leraar en als docent aan de universiteit in Oost-Kasaï. Daarna deed hij bijkomende studies in Economie en Recht. Van 1977 tot 1990 was hij leraar geschiedenis aan de Koninklijke Cadettenschool in Laken en aan het vormingscentrum van burgerlijke ambtenaren bij het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
In 1990 begon zijn carrière in de Koninklijke Militaire School. Daar startte ook zijn onderzoek naar de Dulle Griet-Bombarde. In 2007 werd hij de eerste (in 175 jaar) archivaris van de KMS. In die hoedanigheid richtte hij het Museum van de KMS op, dat in 2009 werd geopend door koning Albert II en waarvan hij nog steeds curator is.
Als gepensioneerde zet hij op vrijwillige basis zijn onderzoek verder naar de alumni van de KMS. Hij doet o.m. onderzoek op het vlak van de zware artillerie in de middeleeuwen en van het kunstpatrimonium van de Gentse St.-Jacobskerk, waarvan hij archivaris is.

Koninklijke Manufactuur De Wit – Mechelen.
Zij werd opgericht in 1889 en is nu aan de vijfde generatie. Zij is wereldleider op het vlak van conservatie en restauratie van wandtapijten. Daarnaast heeft het bedrijf een leidende positie in de markt van antieke wandtapijten, zowel wat handel met musea als met particulieren betreft. Vandaag leidt het bedrijf een team van een twintigtal wevers, restaurateurs, experten en handelaars, allen gedreven door uitmuntendheid in de kunst die zo eigen is aan de regio.
Tal van grote musea in de wereld behoren tot de klanten van de Manufactuur De Wit, die sedert 1889 erfgenaam is van de Vlaamse wandtapijtentraditie. Onlangs werd de ‘Dame met de Eenhoorn’ uit het Musée Cluny in Parijs hier gerestaureerd.
De Koninklijke Manufactuur De Wit is ondergebracht in het prachtige gebouw van de Refugie van de abdij van Tongerlo, die in hoofdzaak dateert uit de 15de eeuw.
Het bezoek aan de Manufactuur gebeurt onder leiding van een gespecialiseerde gids, die inzicht geeft in de verschillende aspecten van de wandtapijtkunst: techniek, weven, restauratie en conservatie.

Prijzen

Inschrijven is niet meer mogelijk: het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Labels: Geschiedenis & ErfgoedKunst & CultuurDagevenementBezoek met gids